21. juni 2018
  |  Logg inn
Prestebytte i Sør-Innherad prosti
Prestebytte i Sør-Innherad prosti

To av prestene våre bytter arbeidsoppgaver fra 1.august.

To av våre prester ønsker å flytte fokuset i tjenesten sin til andre områder enn de som de i dag er knyttet opp til.

Det betyr at Åse Marit Prestrud Mahlum blir fungerende menighetsprest i Levanger, Alstadhaug og Markabygda sokn, og Gaute Susort Aurdal blir fungerende sokneprest i Stiklestad fra og med 1. august 2018.

Konst. prost Christine Waanders sier hun er glad for at vi kan arrangere dette til det beste for prestene og menighetene.

Åse Marit og Gaute beholder stillingene de har, men endringen innebærer at de overtar hverandres arbeidsoppgaver. Gaute får kontor i Verdal og Åse Marit i Levanger.

Å flytte prestene ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, og dette er noe som begge prestene ønsker å være med på.

Jeg håper at de lokale menigheter, menighetsrådene og stabene tar godt imot sine nye prester og kollegaer, og at de i lag ser på de nye mulighetene som følger med denne endringen, avslutter Christine Waanders.