21. mai 2019
  |  Logg inn
Bytte av tjenestested
Bytte av tjenestested

1. august byttet prestene Åse Marit Prestrud Mahlum og Gaute Susort Aurdal tjenestested.

To av prestene våre har ønsket å flytte fokuset i tjenesten sin til andre områder enn dem de har vært knyttet til.

 

Fra 1. august 2018 ble derfor Åse Marit Prestrud Mahlum fungerende menighetsprest i Levanger, Alstadhaug og Markabygda sokn, mens Gaute Susort Aurdal startet som fungerende sokneprest i Stiklestad.

 

Konstituert prost Christine Waanders sier hun er glad for å ha fått dette arrangert til det beste for prestene og menighetene.

 

Åse Marit og Gaute beholder stillingene de har, men endringen innebærer at de har overtatt hverandres arbeidsoppgaver. Gaute er på plass i Verdalsøra kapell, og Åse Marit på kirkekontoret i Levanger.

 

Å flytte prestene ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, og dette er noe som begge prestene har ønsket.

 

- Jeg håper at de lokale menighetene, menighetsrådene og stabene tar godt imot sine nye prester og kollegaer, og at de i lag ser på de nye mulighetene som følger med denne endringen, sa konstituert prost Christine Waanders da endringen ble annonsert.