Nye «Stiklestad prosti» vedtatt i bispedømmerådet
3. desember 2020
  |  Logg inn
Nye «Stiklestad prosti» vedtatt i bispedømmerådet

Nidaros bispedømmeråd har vedtatt å slå sammen Nord- og Sør-Innherad prosti. Det nye navnet blir «Stiklestad prosti», og prostesetet flyttes etter hvert til Stiklestad.

Nidaros bispedømmeråd har vedtatt å slå sammen Nord- og Sør-Innherad prosti. Det nye navnet blir «Stiklestad prosti», og prostesetet flyttes etter hvert til Stiklestad.

Vedtaket ble fattet i bispedømmerådets møte, tirsdag 11. september, etter en bred og grundig høringsprosess.

Dette betyr at styringen av prestetjenesten fra Frosta i sør til Snåsa i nord samles i én enhet og under én prost.

Sammenslåingen til «Stiklestad prosti» gjelder fra 1. januar 2019. I følge vedtaket, skal prosten ha sitt sete på Stiklestad når det er egnede lokaler på plass der. Inntil da skal prostesetet ligge i Steinkjer.

- Når vi velger å slå sammen to prostier, handler det om å ta konsekvensen av den ressurssituasjonen vi har i kirka. Vi ønsker å sikre mest mulig prestetjeneste - der folk bor, sier leder i Nidaros bispedømmeråd, Agnes Sofie Gjeset.

- Stiklestad er et naturlig samlingspunkt for et nytt prosti for hele Innherred. Dette utgjør et historisk og geografisk sentrum, i tillegg til å være et kirkelig tyngdepunkt hvor vi må være synlig til stede, sier Gjeset.

 izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort