Nye «Stiklestad prosti» vedtatt i bispedømmerådet
17. januar 2020
  |  Logg inn
Nye «Stiklestad prosti» vedtatt i bispedømmerådet

Nidaros bispedømmeråd har vedtatt å slå sammen Nord- og Sør-Innherad prosti. Det nye navnet blir «Stiklestad prosti», og prostesetet flyttes etter hvert til Stiklestad.

Nidaros bispedømmeråd har vedtatt å slå sammen Nord- og Sør-Innherad prosti. Det nye navnet blir «Stiklestad prosti», og prostesetet flyttes etter hvert til Stiklestad.

Vedtaket ble fattet i bispedømmerådets møte, tirsdag 11. september, etter en bred og grundig høringsprosess.

Dette betyr at styringen av prestetjenesten fra Frosta i sør til Snåsa i nord samles i én enhet og under én prost.

Sammenslåingen til «Stiklestad prosti» gjelder fra 1. januar 2019. I følge vedtaket, skal prosten ha sitt sete på Stiklestad når det er egnede lokaler på plass der. Inntil da skal prostesetet ligge i Steinkjer.

- Når vi velger å slå sammen to prostier, handler det om å ta konsekvensen av den ressurssituasjonen vi har i kirka. Vi ønsker å sikre mest mulig prestetjeneste - der folk bor, sier leder i Nidaros bispedømmeråd, Agnes Sofie Gjeset.

- Stiklestad er et naturlig samlingspunkt for et nytt prosti for hele Innherred. Dette utgjør et historisk og geografisk sentrum, i tillegg til å være et kirkelig tyngdepunkt hvor vi må være synlig til stede, sier Gjeset.