19. juni 2019
  |  Logg inn
Kombinert ute- og innearbeid - stilling ledig
Kombinert ute- og innearbeid - stilling ledig

Det er ledig 100 % fast stilling som kirketjener / kirkegårdsarbeider i Sør-Innherad kirkelige fellesråd.

Det er ledig fast 100 % stilling som kirketjener / kirkegårdsarbeider i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Arbeidet vil i hovedsak foregå i team knyttet til kirkene og gravplassene i Åsen, Ekne, Alstadhaug og Markabygda, men det må også påregnes enkelttjenester ellers i fellesrådsområdet. Vi har en ny driftsbygning på Alstadhaug kirkegård som vil være navet for arbeidet i det aktuelle området.

Arbeidsoppgaver:

 • bidra ved tilrettelegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger
 • renhold av kirkebygg
 • stell og annet utearbeid på gravplasser og andre uteanlegg
 • utstikking av grav ved begravelse. (Gravingen gjøres av de tre kommunene gjennom en tjenesteytingsavtale, med bistand fra kirketjener/kirkegårdsarbeider).
 • gjennomføre urnenedsettelser

Kvalifikasjoner:

Relevant fagutdanning/kompetanse vil bl.a. være innen

 • tekniske fag
 • kirketjenerskole
 • vaktmester
 • renhold
 • gartneri

Vi søker en person som

 • kan kombinere praktisk arbeid med serviceinnstilling overfor publikum
 • kan arbeide selvstendig og målrettet, men også i team med andre
 • kan samarbeide godt med ulike miljøer, faggrupper og frivillige
 • har personlige egenskaper som ryddighet, punktlighet og initiativ
 • har førerkort og kan disponere bil

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke og det kreves fremlegging av tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).
Stillingen medfører arbeid på helg.
 

For stillingen gjelder:

Lønn etter gjeldende avtaleverk for kirkelig sektor (KAs avtaleområde). Pensjonsordning i KLP. Det er 6 mnd. prøvetid for nytilsatte.

Kontaktperson: Driftsleder Olav Skogen tlf. 95100680 eller kirkeverge Gunnar Winther tlf. 46781767

Søknad med CV sendes på e-mail til post@sikirken.no innen 9. april 2019.