Driftsleder - 100 % fast stilling
17. januar 2020
  |  Logg inn
Driftsleder - 100 % fast stilling
Driftsleder - 100 % fast stilling

Det er ledig fast 100 % stilling som driftsleder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (2. gangs utlysning).

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av til sammen 11 sokn med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Menighetene innenfor fellesrådets grenser er en del av det nye Stiklestad prosti.
 

Driftsleder

Det er ledig fast 100 % stilling som driftsleder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (2. gangs utlysning). Driftsleder har ledelses- og personalansvar for ca. 10 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, og er en del av kirkevergens ledergruppe. Det er 14 kirkebygg og 15 gravplasser innenfor Sør-Innherad kirkelige fellesråd.


Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av driftsavdelingen med personalansvar for kirketjenerne/kirkegårdsarbeiderne, herunder utarbeide arbeidsplaner.
 • Ansvar for drift og vedlikehold av alle kirker og kirkegårder samt øvrige bygg i hele fellesrådets område.
 • Utarbeide planer og sørge for at det gjennomføres vedlikehold på alle kirker og kirkegårder.
 • Bistå kirkevergen med underlag for budsjett og økonomiplaner på sitt område


Kvalifikasjoner:

 • Du bør ha utdanning innenfor bygg/anlegg, helst på høgskole-/universitetsnivå.
 • Vi ønsker at du har erfaring fra arbeid med bygningsforvaltning/bygningsvern.
 • Du bør ha erfaring med personalledelse.
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av prosjekter.


Vi søker en person som:

 • Ønsker å være en tydelig leder innenfor Den norske kirke.
 • Klarer å peke på de viktigste oppgavene og utfordringene innenfor bygningsforvaltning og gravplassforvaltning, og har evne til å gjennomføre nødvendige tiltak.
 • Viser stort personlig initiativ, men som også evner å ta styringssignaler fra både kirkeverge og føringer som legges gjennom vedtak i Fellesrådet.
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Har førerkort og kan disponere bil.

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.


For stillingen gjelder:

Lønn etter avtale innenfor rammene av avtaleverket for kirkelig sektor (KAs avtaleområde). Pensjonsordning i KLP. Det er 6 mnd. prøvetid i stillingen.

Kontaktperson: Kirkeverge Gunnar Winther tlf. 46 78 17 67.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Søknad med CV sendes på e-mail til gunnar.winther@sikirken.no innen 22. juli 2019.