Kart med gravfelt


Her finner du kart over kirkegårdene i Frosta, Levanger og Verdal.   

Les mer
 

Kart med gravfelt


Her finner du kart over kirkegårdene i Frosta, Levanger og Verdal.   

Les mer

Forhåndsvalg Kirkevalget 2023


Ved kirkevalget 2023 er det lagt opp til forhåndsvalg etter én gudstjeneste i hver menighet. Det er i tillegg mulighet for digital stemmegiving, og forhåndsvalg ved kirkekontorene i Frosta, Levanger og Verdal.

Les mer
 

Forhåndsvalg Kirkevalget 2023


Ved kirkevalget 2023 er det lagt opp til forhåndsvalg etter én gudstjeneste i hver menighet. Det er i tillegg mulighet for digital stemmegiving, og forhåndsvalg ved kirkekontorene i Frosta, Levanger og Verdal.

Les mer

Hva skjer i sommer?


Velkommen til kirka! Mer informasjon om hva som skjer finner dere på www.skjerikirken.no  eller ved å søke etter din kirke på www.kirken.no  Vi nærmer oss Olsok. Også i år er det et tettpakket program. Det finner dere på www.stiklestad.no

Les mer
 

Hva skjer i sommer?


Velkommen til kirka! Mer informasjon om hva som skjer finner dere på www.skjerikirken.no  eller ved å søke etter din kirke på www.kirken.no  Vi nærmer oss Olsok. Også i år er det et tettpakket program. Det finner dere på www.stiklestad.no

Les mer

Forhåndsvalg Kirkevalget 2023

Ved kirkevalget 2023 er det lagt opp til forhåndsvalg etter én gudstjeneste i hver menighet. Det er i tillegg mulighet for digital stemmegi...

Les mer

Spennende stilling som sokneprest i Stikestad

Er du nyutdannet prest, eller prest som leter etter ny jobb? Da kan kanskje denne stillingen som sokneprest i Stiklestad sokn være en mulig...

Les mer

Vår egen Petter Smart

Godt å ha en oppfinnsom og nevenyttig kirketjerner når budsjettene ikke gir rom for kostbart spesialutstyr.  Frostingen har væ...

Les mer

Alterbilde Levanger kirke

En beskrivelse av ide og symbolbruk. Alterbildet ble ferdigstilt mars 2014. Bildet er laget av glasskunstneren Bård Sagfjæra...

Les mer