VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I KIRKEN!
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye opplevelser; Hvor kommer jeg fra? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvem er Jesus? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, seg selv og andre mennesker.

 HVA ER KONFIRMASJON?
I konfirmasjonsgudstjenesten ber vi Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

HVA MED MEG SOM IKKE ER DØPT?
For å bli konfirmert må du være døpt, men alle kan delta i konfirmasjonstida og undervisninga. Underveis finner du ut om du vil bli døpt. Oftere og oftere får vi spørsmål om å døpe 14-15-åringer. Det lar seg fint gjøre. Du bestemmer selv om dette skal skje i en egen seremoni, eller i en gudstjeneste. Det er ikke bare spedbarn som blir døpt.

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:
Finn din menighet i listen og klikk på den. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.
Påmelding til konfirmasjon i 2022 er nå åpen for alle menigheter i Frosta, Levanger og Verdal.

Informasjonsskriv Frosta - Åsen

Informasjonsskriv Levanger

Informasjonsskriv Ytterøy

Informasjonsskriv Okkenhaug

Informasjonsskriv Verdal

Påmelding Frosta 2022

Påmelding Åsen 2022

Påmelding Ekne 2022

Påmelding Markabygda 2022

Påmelding Alstadhaug 2022

Påmelding Levanger 2022

Påmelding Ytterøy 2022

Påmelding Okkenhaug 2022

Påmelding Stiklestad 2022

Påmelding Vuku 2022

Påmelding Vinne 2022