Trosopplæring


Størst av ALT er barnet, trosopplæring i Sør- Innherad.

  • Trosopplæring er en del av kirkens virksomhet.
  • Din lokale kirke ønsker å bidra til at barn og unge lærer å kjenne kirken og troen.
  • Trosopplæring tilbys barn og unge fra 0 til 18 år.
  • Alle er velkomne til trosopplæring i kirka.
  • Kirkens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i trosopplæringen.
  • Kirken inviterer til ulike arrangement som er tilrettelagt ut fra alder og lokal tilpasning.
  • Metodene for lek, læring og danning varierer, utvikles og fornyes.

Konfirmanter i Frosta 2023/24

Her finner du aktuell informasjon gjennom konfirmantåret

Les mer

Konfirmanter i Åsen 2023/24

Her finner du aktuell informasjon gjennom konfirmantåret

Les mer

Kart med gravfelt

Her finner du kart over kirkegårdene i Frosta, Levanger og Verdal.   

Les mer

Forhåndsvalg Kirkevalget 2023

Ved kirkevalget 2023 er det lagt opp til forhåndsvalg etter én gudstjeneste i hver menighet. Det er i tillegg mulighet for digital stemmegi...

Les mer