Kontaktinformasjon


Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Adresse: Håkon den Godes gate 30, 7600 Levanger - se kart
Telefon:
740 75 280
Epost:
post@sikirken.no

Fakturaadresse: EHF 911951339 eller e-post 911951339@autoinvoice.no

Org.nr: 911 951 339

Åpningstider: Tirsdag - Fredag 10.30 - 14.00

Gravferdsvakt: 982 45 333

Kontorfullmektig

Margit Hjelen Aarstad

98245324

Send epost

Sokneprest

Gaute Aune Aurdal

93615876

Send epost

Sokneprest

Kristin Mørreaunet Bentzen

98245347

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Verdal

Bjørnar Berg

982 45 328

Send epost

Prestevikar

John Halvor Berg

906 64 605

Send epost

Menighetspedagog

Julie Stavran Berg

48999109

Send epost

Kantor

Ola Ludvik Bosnes

98245309

Send epost

Diakoniarbeider

Birgitte Svegaard Dillan

98245323

Send epost

Diakoniarbeider

Elisabeth Dios

982 45 314

Send epost

Prestevikar

Lars Arnfinn Fjær

932 92 061

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Verdal

Per Fremo

98245311

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Frosta

Selmar Greistad

40647901

Send epost

Prostiprest

Arne Robert Groven

97143033

Send epost

Prostesekretær

Anne Haugberg

98245321

Send epost

Drifts- og administrasjonsleder

Roar Husby

97976161

Send epost

Kirketjener/kirkegårdarbeider i Verdal

Anne Høknes

98245319

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Ytterøy

Stian Johannessen

982 53 085

Send epost

Kateket i Verdal

Siv Lillian Jørgensen

98245325

Send epost

Sokneprest

Janne Grete Jørstad

94822237

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Alstadhaug

Ole Ronny Jørstad

98245326

Send epost

Menighetspedagog

Anne Grete Kjølsvik

92899162

Send epost

Sokneprest

Sabine Kjølsvik

45390340

Send epost

Diakoniarbeider

Stian Berland Kjølsvik

98245338

Send epost

Kontorsekretær

Line Kristine Jegtvolden Kvam

98245332

Send epost

Kirkeverge / Daglig leder

Børge Lund

98245304

Send epost

Diakon

Rønnaug Torland Løvrød

98245312

Send epost

Sokneprest

Rune Prestrud Mahlum

98245327

Send epost

Organist

Hans Melhus

98245341

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Levanger

Gudrun Barland Moe

98245305

Send epost

Organist

Odd Halvor Moen

92242324

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Levanger og Okkkenhaug

Joar Munkeby

Send epost

Kantor

Erling Neergård

98245315

Send epost

Diakoniarbeider

Ingrid Fossan Norum

98245337

Send epost

Menighetspedagog

Anna Marie Skei Nydal

952 43 916

Send epost

Menighetspedagog

Helga Mathea Pettersen Nøst

Send epost

Kantor

Staffan Plantin

45732109

Send epost

Organist

Gudlaug Reinaas

98245308

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Ekne og Markabygda

Kent Gunnar Berg Solli

92259082

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Åsen

Henning Vik

98245303

Send epost

Prost

Christine Waanders

45503684

Send epost

Gravferdskoordinator

Terje Winje

98245306

Send epost

Kontorsekretær

Solgunn Øyen

98245331

Send epost