Nidarosen 2021


Arnhild Brustad ble tildelt Nidarosen 2021. 

 

Søndag 13. juni fikk Arnhild Brustad Nidarosen for sitt mangeårige arbeid med Åpen kirke på sommeren. Hun administrerer alt som har med Åpen kirke å gjøre. Vi er stolte og glade for at det endelig ble Arnhild sin tur.
Hun fikk mange gode ord fra komiteen for Nidarosen, ordfører Pål Sverre Fikse, Arnstein Indahl fra SNK, leder av soknerådet i Stiklestad Thor Bertil Granum og sokneprest Gaute Aune Aurdal. GRATULERER.

Tilbake