Kirken på Facebook


På hjemmesiden vår finner du informasjon om gudstjenester og noen andre arrangement. Sør-Innherad kirkelige fellesråd består av 11 sokn i 3 kommuner. Flere detaljer om hva som skjer finner du på Facebook. 

Her er noen av sidene:

 

Frosta Åsen 

Ekne Markabygda Alstadhaug

Levanger Levanger kulturkirke

Okkenhaug Ytterøy

Kirkene i Verdal - felles side. Vinne

I tillegg finnes det en god del grupper for babysang, konfirmantkull osv. Disse sidene blir det gitt info om til de som deltar. 

Følg siden i ditt sokn hvis du ønsker å følge med på hva som skjer i din kirke. 

 

Tilbake