Uniform på jobb


Det blir mange "uniform på jobb dager" for Gaute neste år. Våren 2023 starter han opp i full stilling som sjefsprest i Heimevernet. Synd for oss som som mister en svært dyktig prest, fint for Heimevernet som får en dyktig leder av feltprestkorpset. 

 

Sak fra desember 2021:

Heimevernets soldater er representert i mange yrkesgrupper. 6. desember 2021 oppfordres alle til å ta på seg uniformen på jobb. Dette gjøres for å synliggjøre hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet.

Soknepresten i Stiklestad Gaute Aune Aurdal er distriktsprest i HV-12, Trøndelag sitt HV-området, og er med dette 1 av ca 40 000 heimevernssoldater i Norge.

6. desember 2021 er valgt fordi det er Heimevernets 75-årsdag.

Heimevernets motto er «overalt alltid» og minner oss om rollen heimevernet har som en del av Norges totalforsvar i fred, krise og krig.

Med vennlig hilsen

Gaute Aune Aurdal

Sokneprest i Stiklestad menighet

Les mer om dagen på forsvaret.no

 

(Foto: Børge Lund. Redigering: Margaret Engtrø Lund. Til venstre, Gaute Prest. Til høyre, Major l*l Aurdal)

Tilbake