Forhåndsvalg Kirkevalget 2023


Ved kirkevalget 2023 er det lagt opp til forhåndsvalg etter én gudstjeneste i hver menighet. Det er i tillegg mulighet for digital stemmegiving, og forhåndsvalg ved kirkekontorene i Frosta, Levanger og Verdal.

Velg ditt sokn fra listen for mer informasjon:

Alstadhaug

Ekne

Frosta

Levanger

Markabygda

Okkenhaug

Stiklestad

Vera og Vuku

Vinne

Ytterøy

Åsen

Tilbake