Ny rolle


Jann Karlsen ble i dag presentert for Levanger menighet i en ny rolle. Jann har fått fullmakt av biskopen til å forrette gudstjenester med dåp og nattverd. Første gudstjeneste blir neste søndag, 19. november. Lykke til og Guds velsignelse for tjenesten!

Tilbake