Dåp


Velkommen til dåp!
Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne. Alle er velkommen til å ta kontakt via våre nettsider eller med kirkekontoret for bestilling av dåp.
 

Bestilling av dåp

Send inn skjemaet ”Forespørsel om navnevalg” til Folkeregisteret. Dere mottar da en bekreftelse av navnevalget på altinn.no. Vi må ha kopi av navnevalgsskjemaet før dåpen. Skjemaet kan med fordel lastes opp samtidig som du bestiller dåp via den elektroniske bestillingsløsningen vår. Alternativt kan det leveres på kirkekontoret i Levanger, Verdal eller Frosta, eller sendes til Kirkekontoret, Håkon den Godes gt. 30, 7600 Levanger.

Her på nettsiden kan du se i hvilke kirker og på hvilke datoer det er mulig å bestille dåp. Finner du ikke ønsket dato, så ta gjerne kontakt. Dere kan bestille dåp ved å følge denne lenken, eller ringe oss på kirkekontoret (740 75280).

Når dere har sendt inn bestillingsskjemaet, vil dere få en bekreftelse fra oss på sms om at dere får ønsket dåpsdato.


Faddere

Barnet skal ha minst to faddere. Disse må ha fylt 15 år, eller minst ha startet på konfirmantundervisningen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Dåpsbarnets foreldre kan ikke være faddere. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen.

Det er ikke anledning til å legge til eller stryke faddere i etterkant av dåpen.


Dåpssamtale med presten

I forkant av dåpen tar vi på kirkekontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen, gudstjenesten m.m. Samtalen er som oftest i løpet av den uka dåpen skal være.