Gravferd


Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. Likevel vil mange trekke fram ønsket om å ta avskjed på en verdig måte og muligheten til å ta fram minner om avdøde som verdigfullt. 

Gravferden har stor betydning for en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med f.eks. en båreandakt og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i den enkeltes liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med mulighet til å markere gravferden som en viktig begivenhet i familien og vennekretsen. 

Mange føler hjelpesløshet i møte med alle de praktiske oppgavene som må ordnes i forbindelse med et dødsfall. I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av dette. 
De pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om, hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere. 

På linkene under kan du lese mere om hva som skjer i forbindelse med gravferd. Vi håper dette kan være til hjelp i en ellers vanskelig tid.